Cenník

Všetky ceny v eurách

 VYŠTRENIE , ANESTÉZIA, RTG

Názov výkonuCena
Komplexná vstupná prehliadka
(vyšetrenie chrupu, stavu parodontu, sliznice dutiny ústnej, odobratie anamnézy)
+ založenie karty + OPG
40€
Preventívna stomatologická prehliadka20€
Preventívna stomatologická prehliadka u detí15€
Konzultácia30€
Vyžiadané akútne ošetrnie u nás neregistrovaného pacienta 40€
Vyžiadané akútne ošetrnie u nás registrovaného pacienta20€
Povrchová slizničná anestézia 5€
Infiltračná anestéza15€
Intraligamentárna anestéza15€
RVG snímka intraorálna15€
Bite-wing (rtg snímok zameraný na medzizubné kazy)15€
OPG20€
CT100€

 DENÁLNA HYGIENA, PROFYLAXIA

Názov výkonuCena
Dentálna hygiena/sextant10€
Pieskovanie - Air Flow30€
 Pieskovanie - Air Flow - Predné zuby15€
Inštruktáž a nácvik dentálnej hygieny15€
Fluoridácia15€
Pečatenie 20€

 ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA, ENDODONCIA

Názov výkonuCena
Jednoduchá plomba / v cene každej plomby je zahrnutá anestéza a práca s koferdamom100€
Plomba strednej náročnosti130€
Rozsiahla komplikovaná plomba150€
Skloionomérna výplň 1 kapsula 50€
Dočasná výplň25€
Biodentín / MTA50€
Dostavba zuba pred endodonciou50€
Endodontické ošetrenie jedného koreňového kanálika80€
Paliatívne endodontické ošetrenie30€
Odstránenie starej koreňovej výplne40€
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja40-100€

PROTETIKA

Názov výkonuCena
Odtlačky30€
Onlay210€
Overlay, tabletop, endokorunka320€
Kovokeramická korunka280€
Celokeramická korunka390€
Keramická estetická fazeta390€
Fotokompozitná estetická fazeta250€
Čap zo sklenených vláken + dostavba90€
Korunka nesená implantátom500€
Dočasná korunka zhotovená razidlovou metódou25€
Dočasná korunka zhotovená systémom CEREC / vysoko estetická100€
Celková snímateľná náhrada400€
Oprava celkovej snímateľnej náhrady / rebazácia100€
Spony čiastočnej snímateľnej náhrady50€
Chránič zubov / Dlaha proti bruxizmu / Nosič bieliaceho gélu50€

 DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA

Názov výkonuCena
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa40€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa60€
Komplikovaná extrakcia90€
Chirurgická extrakcia  150€
Zavedenie intraoseálneho implantátu500€
Zašitie rany10€
Zastavenie krvácania po extrakcii / Gelaspon20€
Na zhotovené úkony sa vzťahuje dvojročná záruka.

Záruka je platná len v prípade, ak klient absolvuje raz za rok, v prípade odporučenia dentálnej hygieničky raz za 6 mesiacov, dentálnu hygienu s preventívnou prehliadkou.

Cena protetických prác je závislá od aktuálnej ponuky zubnej techniky a použitého materiálu. Ceny na ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka  zubnej techniky.

Cenník je platný od 17.5.2020

ORDINAČNÉ HODINY:

Po - Pia: 8:00 - 12:00 / prestávka na obed / 13:00 - 16:00

  • Riečna 2,  811 02 Bratislava
  • 0903 375 205
            0907 305 039
            02/ 544 303 14
  • mojzubar@mojzubar.sk


We also speak English!


© Copyright 2020 Mojzubar - All Rights Reserved