COVID-19

Vážení pacienti

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu ochorenia COVID-19 a podľa Metodického usmernenia hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 budeme pre zachovanie Vášho, ale aj nášho zdravia, ošetrovať iba naliehavé bolestivé prípady až do odvolania.

Usmernenie pre pacientov:

V akútnych prípadoch nás prosím najprv kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle 0903 375 205 v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00. Ak budeme pracovne vyťažení a na telefonát nebudeme odpovedať, kontaktujte nás formou SMS. Dohodneme sa na presnom termíne ošetrenia.
Pri vstupe do ambulancie majte prosím nasadené ochranné rúško a dajte si ho dole iba na pokyn zubného lekára. 
Následne Vám bude umožnená dezinfekcia rúk, zmeraná telesná teplota a odobratá epidemiologická a cestovateľská anamnéza
Potom pristúpime k podpísaniu čestného vyhlásenia o zdravotnom stave.
Až po týchto veľmi potrebných krokoch môžeme pristúpiť k samotnému ošetreniu.

MUDr. Marek Šupler a kolektív